Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Szkolenie „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 24 lutego pracownice Archiwum Uniwersyteckiego dr Marzena Wydrych-Gawrylak i dr Monika Marcinkowska wzięły udział w szkoleniu praktycznym pt. „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.
Zdecydowanie potwierdzamy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia!

Uczestnicy szkolenia wraz z prowadzącym w sali wykładowej
Uczestnik szkolenia siedzący na wózku inwalidzkim sprawdza zakres ruchu
Uczestnik szkolenia siedzący na wózku inwalidzkim ocenia przestrzeń sali wykładowej
Uczestnik szkolenia siedzący na wózku inwalidzkim ocenia dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnościami