O Archiwum

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstało w 1975 r.
W latach 1975 - 2001 kustoszem Archiwum była Pani mgr Teresa Koba-Ryszewska.
Obecnie Archiwum jest jednostką ogólnouczelnianą podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Publikacje dotyczące Archiwum i jego zasobu:

Teresa Koba-Ryszewska, Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Charakterystyka zasobu, w: Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, red. J. Krasuski, Zygmunt Ruta, Kielce 1984.


Monika Marcinkowska, Analiza procesu archiwotwórczego na przykładzie akt Działu Nauczania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, "Archiwista Polski", R.VII, 2001, nr 2.
 
Monika Marcinkowska, Od kartoteki powielaczowej do bazy on-line. Katalog prac dyplomowych w Archiwum Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na przestrzeni 30 lat, w: Archiwa i ich użytkownicy. XV Konferencja Naukowa Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Katowice 21-23 czerwca 2007, red. A. Krzemińska, Warszawa 2007.
 
Monika Marcinkowska, Elektroniczne systemy obsługi procesu dydaktycznego
a problemy archiwizacji. Kwestionariusz pytań
, w: Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury, 25-27 maja 2008 Kielce-Jodłowy Dwór, XVI Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, red. M. Marcinkowska, Kielce 2009.