O Archiwum

Zdjęcie historyczne

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstało w 1975 r. W latach 1975 – 2001 kustoszem Archiwum była Pani mgr Teresa Koba-Ryszewska. Obecnie Archiwum jest jednostką ogólnouczelnianą podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki.

Publikacje dotyczące Archiwum i jego zasobu:

Teresa Koba-Ryszewska, Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Charakterystyka zasobu, w: Problematyka historii szkolnictwa, oświaty i wychowania w badaniach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, red. J. Krasuski, Zygmunt Ruta, Kielce 1984.

Monika Marcinkowska, Analiza procesu archiwotwórczego na przykładzie akt Działu Nauczania Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, „Archiwista Polski”, R.VII, 2001, nr 2.

Monika Marcinkowska, Od kartoteki powielaczowej do bazy on-line. Katalog prac dyplomowych w Archiwum Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na przestrzeni 30 lat, w: Archiwa i ich użytkownicy. XV Konferencja Naukowa Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Katowice 21-23 czerwca 2007, red. A. Krzemińska, Warszawa 2007.

Monika Marcinkowska, Elektroniczne systemy obsługi procesu dydaktycznego a problemy archiwizacji. Kwestionariusz pytań, w: Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury, 25-27 maja 2008 Kielce-Jodłowy Dwór, XVI Konferencja Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, red. M. Marcinkowska, Kielce 2009.

Monika Marcinkowska, Od WSN do UJK, źródła do badań nad kadrą naukowo – dydaktyczną w zasobie Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (1969-2012), w: „Świętokrzyskie Studia Archiwalno – Historyczne”, T. III (2014)

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oprac. M. Marcinkowska, I. Plucner, M. Wydrych-Gawrylak, w: Muzea uczelniane. Katalog, red. H. Kowalski, M. Grassmann, M. Bukowski, J. Ślaga, M. Piszczatowska, Warszawa 2017

Skip to content