Pracownicy

Kierownik Archiwum – dr Monika Marcinkowska
tel. 041 349 6246
e-mail: monika.marcinkowska@ujk.edu.pl

Starszy specjalista – mgr Wojciech Guldon
e-mail: wojciech.guldon@ujk.edu.pl

Starszy specjalista – dr Marzena Wydrych-Gawrylak
e-mail: marzena.wydrych-gawrylak@ujk.edu.pl

Starszy specjalista – mgr inż. Marcin Wicha
e-mail: marcin.wicha@ujk.edu.pl

Specjalista – mgr Jacek Waliszewski
e-mail: jacek.waliszewski@ujk.edu.pl

Skip to content