Udostępnianie akt

Godziny otwarcia pracowni: dni robocze 8:30-14:30

Kontakt z Archiwum jest możliwy pod nr telefonu 41 349 62 48 lub przez e-mail archiwum@ujk.edu.pl

Podstawą udostępniania akt w Archiwum UJK jest Regulamin udostępniania i korzystania z zasobu Archiwum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadzony Zarządzeniem Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 października 2016 roku.

Prace dyplomowe udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

Prac powstałych przed 1999 r. nie udostępnia się studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Brak zgody autora wyklucza możliwość udostępniania pracy dyplomowej powstałej po 1999 r.

Inną dokumentację udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

Osoby chcące odebrać dokumenty z Archiwum UJK proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Cennik usług archiwalnych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Celem złożenia wniosku o udostępnienie należy go pobrać, wypełnić, podpisać i złożyć w Archiwum UJK lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7
25-406 Kielce

W pracowni dostępne są pomoce ewidencyjne: katalogi kartkowe prac dyplomowych, bibliografie prac magisterskich, inwentarze kartkowe pozostałej dokumentacji oraz spisy zdawczo-odbiorcze.

Dostępny jest także archiwalny katalog prac licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz katalog prac dyplomowych od 2012 roku.

Skip to content