Serwis Szukaj w Archiwach znów dostępny

Szanowni Państwo, z radością informujemy, że po długiej przerwie przywrócono działanie serwisu www.szukajwarchiwach.gov.pl. Zapraszamy do naszych zbiorów!

Czytaj więcej

Konferencja Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP

Uprzejmie informujemy, że Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Archiwum Uniwersyteckie UJK przy wsparciu Biblioteki Uniwersyteckiej organizuje konferencję ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W UCZELNIACH WYŻSZYCH – WSPÓŁPRACA KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH I ARCHIWISTÓW, która odbędzie się w trybie on-line 17 listopada 2021 r. w godzinach 9.00 – 14.00. Zgłaszanie uczestnictwa w konferencji prosimy […]

Czytaj więcej

Szukaj w Archiwach

Uprzejmie informujemy, że na portalu szukajwarchiwach.gov.pl zamieszczone zostały zaktualizowane informacje o Archiwum UJK i jego zasobie: opisy 964 jednostek materiałów archiwalnych wraz z 4871 skanami. Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami!

Czytaj więcej

Szkolenie dla pracowników Fillii UJK w Sandomierzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu zakończyła działalność w 2016 r. W jej miejsce powstał Wydział Zamiejscowy, obecnie Filia UJK. 4 marca 2021 r. kierownik Archiwum UJK dr Monika Marcinkowska przeprowadziła szkolenie dla pracowników Filii dotyczące archiwizacji spuścizny po PWSzZ w Sandomierzu. Z racji ograniczeń epidemicznych szkolenie odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy MS TEAMS.

Czytaj więcej

Szkolenie „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”

W dniu 24 lutego pracownice Archiwum Uniwersyteckiego dr Marzena Wydrych-Gawrylak i dr Monika Marcinkowska wzięły udział w szkoleniu praktycznym pt. „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.Zdecydowanie potwierdzamy, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia!

Czytaj więcej

Funkcjonowanie Archiwum w czasie stanu pandemii

Na podstawie Zarządzenia nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się poniższe zasady postępowania w Archiwum Uniwersyteckim UJK: Osoby niebędące pracownikami Archiwum: Kontakt z Archiwum UJK jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu […]

Czytaj więcej
Skip to content