Szkolenie dla pracowników Fillii UJK w Sandomierzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu zakończyła działalność w 2016 r. W jej miejsce powstał Wydział Zamiejscowy, obecnie Filia UJK.

4 marca 2021 r. kierownik Archiwum UJK dr Monika Marcinkowska przeprowadziła szkolenie dla pracowników Filii dotyczące archiwizacji spuścizny po PWSzZ w Sandomierzu.

Z racji ograniczeń epidemicznych szkolenie odbyło się on-line z wykorzystaniem platformy MS TEAMS.

Skip to content