Funkcjonowanie Archiwum w czasie stanu pandemii

Na podstawie Zarządzenia nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się poniższe zasady postępowania w Archiwum Uniwersyteckim UJK:

Osoby niebędące pracownikami Archiwum:

  • Kontakt z Archiwum UJK jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu 41 349 6248 lub mailowo pod adresem archiwum@ujk.edu.pl.
  • W razie bezwzględnej konieczności osobistej wizyty w Archiwum wiążącej się z przygotowaniem dokumentacji, należy z wyprzedzeniem ustalić jej termin oraz wskazać potrzebną dokumentację.
  • Interesant przyjmowany w punkcie obsługi, zobowiązany jest do przestrzegania poleceń służb sanitarnych, w tym stosowania maski ochronnej oraz dezynfekcji rąk.
  • Pracownia naukowa w Archiwum UJK udostępnia akta od 1 czerwca 2021 r.
  • W pracowni może przebywać jednocześnie jeden użytkownik, który zobowiązany jest do przestrzegania poleceń służb sanitarnych, w tym stosowania maski ochronnej przez cały czas pobytu w Archiwum.


Powyższe zasady obowiązują od dnia 18 maja 2021 r.

Skip to content