Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komunikat - Szukaj w Archiwach


Uprzejmie informujemy, że w związku z problemami technicznymi, dostęp do informacji o Archiwum UJK i jego zasobie na portalu szukajwarchiwach.gov.pl jest niedostępny do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.Funkcjonowanie Archiwum w czasie stanu pandemii

Na podstawie Zarządzenia nr 216/2020 Rektora UJK z dnia 2 października 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadza się poniższe zasady postępowania w Archiwum Uniwersyteckim UJK:

Osoby niebędące pracownikami Archiwum:

  • Kontakt z Archiwum UJK jest możliwy telefonicznie pod numerem telefonu 41 349 6248 lub mailowo pod adresem archiwum@ujk.edu.pl.
  • W razie bezwzględnej konieczności osobistej wizyty w Archiwum wiążącej się z przygotowaniem dokumentacji, należy z wyprzedzeniem ustalić jej termin oraz wskazać potrzebną dokumentację.
  • Interesant przyjmowany w punkcie obsługi, zobowiązany jest do przestrzegania poleceń służb sanitarnych, w tym stosowania maski ochronnej oraz dezynfekcji rąk.
  • Pracownia naukowa w Archiwum UJK nie udostępnia akt do odwołania.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 19 października 2020 r.