Funkcjonowanie Archiwum w czasie stanu epidemii

 

Od 16 marca do odwołania Archiwum jest zamknięte dla interesantów.

Kontakt z Archiwum jest możliwy pod nr tel.: (41) 349 62 48 oraz e-mailowo: archiwum@ujk.edu.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o narzędziach rekomendowanych przez Uniwersytet do pracy, nauki i współpracy online:

http://www.ujk.edu.pl/nauka_praca_i_wspolpraca_zdalna.html

 

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu znajdują się na stronie www.ujk.edu.pl      w zakładce INFORMACJE I KOMUNIKATY DOTYCZĄCE STANU EPIDEMII.